Hitta Snickare                                                                                                                        I Stockholm

Snickare Stockholm

Hur man utvärderar en snickare  

Vikten av bra referenser 

Efter att framgångsrikt gått igenom flera olika företag och valt ut ett fåtal, kan det vara en bra idé att be om referenser. Självklart är det bästa om man kan få referenser till företaget utan att be om just dessas referenser då dom troligen kommer ge nummer till jobb som gått bra eller där dom väl känner kunden. Då kan referenserna bli missvisande eftersom det inte speglar alla jobb, utan bara utvalda av företaget. Men man skall inte heller glömma att stora företag lätt kan få dåliga referenser på nätet, även om de flesta jobben gått väldigt bra, eftersom många kunder som känner sig illa behandlade är mer måna om att göra sin röst hörd och kritisera. Därför kan stora företag som gör väldigt bra jobb ibland fler dåliga referenser än små företag som inte är lika kompetenta, bara genom att de helt enkelt inte fått några kunder som tagit sig ut på etern och kritiserat.  

Att be om referenser kan även vara bra oavsett om man sedan kontaktar kunderna som använt företaget tidigare, det sätter press på hantverkaren att de känner att dom har en kund med höga krav, detta gör att företaget säkert kommer att fundera en extra gång om dom skall gå tidigare på lunch.  

Särskilt om projektet är större så kan man ofta be om flera referenser. Man märker också ofta snabbt hur snickaren jobbar, om de är intresserade av att hjälpa till eller bara känner att det är jobbet att de ska behöva ta fram referenser.  

De flesta gamla kunde är ofta väldigt villiga att berätta om hur det gått tidigare och gå igenom hur företaget skött sig. Många är intresserade av att berätta sin historia och även känna att dom kan hjälpa någon annan.  

 

Jobba per timme eller projektbasis 

Innan beställning måste självklart ekonomin göras upp. Vad kommer jobbet att kosta? Då är det viktigt att både kund och snickare pratar om samma sak, man måste tillsamman gå igenom vad som ska göras och hur lång tid de olika sakerna kommer ta på ett ungefär. Man ska även gärna vara noga med att sätta en deadline på projektet, gärna med avtal om vad som händer om den inte uppfylls, annars kan det bli väldigt tråkigt om man har ett rum eller kök obrukbart under längre period. I detta stadie bör man även kontrollera företagets finanser, det kan man enkelt göra på allabolag.se för att se så företaget inte är konkursmässigt, eftersom man då kan sitta med ett halvfärdigt jobb och utan arbetskraft.

Särskilt om man är tvungen att betala en del för att täcka materialinköp och liknande. I Stockholm är det vanligt att kunden själv får betala en startkostnad för att få igång jobbet, då detta är viktigt för likviditeten hos det andra företaget. Som privatperson är likviditeten sällan ett lika stort problem. 

Om jobbet löper per timme brukar man oftast avtala efter hur många timmar som det faktureras, kanske faktureras var 20:onde timme med faktura tid på 15-30 dagar. Då blir det inte samma klumpsumma och man har god överblick över kostnaderna för projektet, samtidigt som företagets (snickarens) likviditet är god. 

Snickare Stockholm