Hitta Snickare                                                                                                                        I Stockholm

Snickare Stockholm

Försäkringar för snickare  

Snickare jobbar självklart helt naturligt både med arbete som klart påverkar människors liv, genom att bygga i hem som kan utsättas för möggel eller dålig hållbarhet som snickaren behöver försäkra sig för genom en ansvarsförsäkring. Men snickaren själv har också ett farligt jobb på grund av de många typer av verktyg som de använder samt att de jobbar fysiskt i miljöer som inte alltid är säkra. Man vet aldrig när man får ett hammarslag på handen så man inte kan jobba ett par veckor. Detta är självklart väldigt tungt för alla hantverkare och därför behöver man se till att företaget har en adekvat försäkring. I slutändan kan det även slå mot slutkunden om bolaget man anlitat inte har en bra försäkring. 

I absolut värsta fall kan en oförsäkrad arbetare som skadar sig bli kundens problem. Är inte bolaget rätt uppsatt med Fskatt och försäkring kan kunden i värsta fall ses som arbetsgivare och då kan det verkligen bli riktigt obehagligt. Det är viktigt att företaget som anlitas har Fskatt, vilket man enkelt kan kolla upp på allabolag.se, man kan även be att få se en kopia på Fskatt sedeln eftersom internettjänster inte uppdateras regelbundet om det är ett nytt företag. Det samma gäller att kontrollera försäkringen, att de har en giltig försäkring kan enkelt göras med ett samtal till deras försäkringsbolag eller genom att se deras försäkringspapper.

Det bör vara en av de enkla sakerna som ofta glöms bort, men som kan skydda mot stora problem i framtiden om något skulle gå snett. En katastrof utan försäkring är en riktig katastrof. 

Det går aldrig att förutse allt och det kan skapa riktigt stora problem om man inte har rätt skydd, detta gäller självklart allt men i synnerhet när det kommer till hantverkare och fysiska jobb som dessutom kan involvera kraftiga verktyg.  

Men även kundens hus eller tomt är självklart också utsatt för risker, därför kan det vara en fördel om man hör med snickaren i förväg vad som gäller vid skador på sina tillgångar, och hur täckande försäkringen är om det händer något med vatten eller el. 

Företagsregistrering. 

En grundpelare är självklart att hantverkaren har en F-skattesedel när arbete påbörjas, denna är vanligt att be om att få se vid projektplanneringen och när offerten godtas. Om hantverkaren inte skulle ha F skatt blir kunden, alltså beställaren, tvungen att förutom kostnaden även betala in sociala avgifter och skatt, och skapar gigantiska merkostnader.  

Kontroll av f-skatt och försäkring är de två viktigaste sakerna som bör kontrolleras vid beställning av en hantverkare.  

Snickare Stockholm